Wednesday, December 26, 2007

SISTER MY CHIEFMới vào nhà trẻ mà không chào hỏi chị à?


Tiền đâu đưa đây mau lên...

Không có tiền hả, vậy hun 1 cái bù vậy...

Chị em ơi, thằng này hun mà khóc nhè nè...

Khóc hả, cho khóc luôn...

No comments:

Sponsored link

© Copyright 2006 Funny Picture and Blog. All rights reserved
Support by Download Software | Contact: dungnt2005@gmail.com | Mobile: 0983050580